ช่อดอกไม้รับปริญญา

ช่อดอกไม้รับปริญญา

ช่อดอกไม้การทอสำหรับทำรับจัดดอกไม้

ชนิดการทอเกี่ยวกับจัดทำดอกไม้วันเกิด แจกออกเป็นหมวดใหญ่ๆได้เช่นนี้

ประเภทการทอผ้าเกี่ยวกับจัดทำรับจัดดอกไม้ประเภทที่ 1 - ถักกลม Knitting ทำผ่านทางเครื่องเคราถักกลม (circular knitting) ทำให้ได้ผ้าทางผ้ายืด

ลักษณะการทอเพื่อผลิตช่อดอกไม้รับปริญญาชนิดที่ 2 - ทอปกติธรรมดา Weaving จำเป็นต้องมีการวางเส้นด้ายยืน จากนั้นก็พุ่งเส้นด้ายแนวขวาง ทำให้เกิดผ้าที่เป็นผ้าทำช่อดอกไม้รับปริญญารูปแบบการทอสำหรับทำรับจัดดอกไม้ประเภทย่อย

รูปแบบการทอผ้าเพื่อที่จะผลิตช่อดอกไม้รับปริญญาอย่างที่ 1 single jersey - การทออย่างนี้จะได้ผ้าเรียบ ไม่ก็ในท้องตลาดรู้จักกันในนามผ้า single

รูปแบบการทอผ้าเกี่ยวกับผลิตรับจัดดอกไม้ชนิดที่ 2 RIB - ทอผ้าจะได้ผ้า RIB หรือผ้าหล่อบุ้ง จะมีลักษณะแบ่งในการถักอีก ตัวอย่างเช่น Rib1x1, Rib2x2 ซึ่งจะได้ลักษณะของผ้าที่่มีแนวไม่เหมือนกัน เหมาะกับการทำ คอรับจัดดอกไม้ หรือว่าเสื้อเพศหญิงที่มีความยืดหยุ่น

รูปแบบการทอเพื่อจัดทำรับจัดดอกไม้ชนิดที่ 3 จูติ - ผ้ารูปพรรณคล้ายกับ Lacoste เหมาะกับทำเสื้อโปโล จำเป็นจะต้องดูจากตัวอย่างผ้าจริงจะเห็นความต่างเด่นชัด

รูปแบบการทอผ้าสำหรับผลิตดอกไม้วันเกิดประเภทที่ 4 Interlock - ผ้าประเภทเหมือนกับ Lacoste เหมาะกับทำเสื้อโปโล จำเป็นจะต้องดูจากตัวอย่างผ้าจริงจะเห็นความเหลื่อมล้ำกระจ่างลักษณะการทอผ้าเกี่ยวกับจัดทำช่อดอกไม้รับปริญญารูปแบบที่ 5 การทอสลับ

การ นำเราเส้นด้าย 2 ตัวขึ้นไปมาถักสลับที่ความถี่สูงๆ เช่น หนึ่งเส้นต่อหนึ่งเส้น โดยจะทำให้ผ้าที่ได้ออกมามีลวดลายที่ไม่ต่างจากการถักเต็มนักลักษณะการทอผ้าเพื่อผลิตช่อดอกไม้รับปริญญารูปแบบที่ 6 การทอ ผ้าริ้ว

ในการถักผ้าริ้วนั้นมีแนวทางทำงานอยู่ 2 รูปแบบ

1. ใช้ Yarn dyed หรือด้ายถักย้อมสีแล้ว

2. การใช้ด้ายถักต่างรูปแบบประเภทการทอผ้าเกี่ยวกับจัดทำช่อดอกไม้รับปริญญาประเภทที่ 7 การถัก Body Size

เป็นการถักกลมประเภทหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้ผ้ายืดที่ได้ออกมามีสัดส่วน เท่ากับ ตัวเสื้อเลย โดยปราศจากตะเข็บ ก็เพราะว่าผ้ายืดที่ออกมามีสัดส่วนเท่ากันตัวช่อดอกไม้เลย